Skip to main content
 • Yatırım Maliyetinin Hesaplanması ve Bütçe Büyüklüğünün Tanımlanması
 • Finansal Kaynakların Tanımlanması
 • Finansal Kaynakların Karşılaştırılması
 • Teşvik Belgelerinin Hazırlanması
 • Teşvik Başvurusu
 • Kredi Kuruluşlarının Tanımlanması
 • Kredi Kuruluşları ile Pazarlık ve Kredi Sözleşmesi
 • Kredi Dışı Kalan Unsurların Finansal Kaynaklarının Tespiti
 • Yatırım Bütçesinin Tekrar Gözden Geçirilip , netleştirilmesi
 • İşletme Bütçesi Çalışmaları
 • Yapılabilir , Agresif ve Weak Senaryo Tanımları
 • Bu Senaryolara Göre Gelir / Gider Tabloları Oluşturulması
 • Operasyonel Nakit ve Geri Dönüş Hesaplamaları
 • Hizmet Fiyatlarının Belirlenmesi Arz ve Talep Yönetimi
 • Anlaşmalı Kurumlar Hizmet Fiyat Katsayılarının Belirlenmesi
 • Resmi Kurum Fark Fiyatların Belirlenmesi
 • Ücret Politikalarının Belirlenmesi Prim Sisteminin Belirlenmesi
 • Varlık Yönetimi
 • Faturalama ve Hesap Yönetimi
 • Gelir Vergisi Yönetimi Alacak Hesapları
 • Senetleri ve Faizi Yönetimi Borç Hesapları
 • Senetleri ve Faizi Yönetimi
 • Verilecek Hizmet Sürelerinin / Slotların Belirlenmesi
 • Bilgi Sisteminin Seçilmesi
 • Doktor ve Tedavi Odası Bazlı Slot Mantığının Sisteme Yansıtılması
 • Doktor Çalışma Planlarının Sisteme Yansıtılması
 • Sistem Üzerinden Randevu Verme
 • Sistem Üzerinden Fatura Kesme
 • Doktor Prim Sisteminin Bilgi Sistemine Yansıtılması
 • Haftalık / Aylık / Yıllık Rapor Kriterlerinin Belirlenmesi ve Raporların Hazırlanması
 • Medikal Muhasebe elemanlarının seçimi ve eğitimi
 • Tıbbi Kayıt ve İstatistik
 • Hizmet Verilen Kurumlara Faturalama ve Tahsilat

finansal