Skip to main content

İlgili Yasa :

Sağlık Bakanlığı’nın 2005/8720 sayılı kararına göre Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 nci madde 106/A fıkrası: “Sağlık kurumları envanterinde görünen tüm tıbbi cihaz, araç-gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını, amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını, garanti sürelerinin takibini, envanterin güncelleştirilmesini, tıbbi cihazların ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışıp çalışmadığının takibini, gerekiyorsa kalibrasyonlarının yapılmasını ve sonucun takibi hizmetlerini yürütmek üzere, bünyesinde biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon birimi kurar. Sağlık kurumları, bu hizmetleri kendi kurduğu birim aracılığıyla yürütebileceği gibi dışarıdan hizmet alımı yoluyla da gördürebilir.”

Şeklinde olan yönetmelik gereği ,ayrıca ISO 9001 , JCI , EFQM gibi toplam kalite ve mükemmellik yönetimi çerçevesinde başta hasta güvenliği sonra da çalışan güvenliği politikaları gereği TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI tıbbi cihazların 6 aylık ve 1 yıllık periyotlarda düzenli olarak kalibrasyon ölçümlerini yapmaları veya yaptırmaları gerekmektedir. Tabi ki kurum bunu kendi bünyesinde de kalibrasyon laboratuarı da kurarak yapabilir.Ancak asgari şartları yerine getirmek zorundadır ki bu şartlar grup olmayan sağlık kuruluşlarında finansman açısından yıpratıcı olacaktır. Sağlık Bakanlığı,İl Sağlık Müdürlüğü; TSE; ISO 9001:2000 ,JCI Akreditasyonu,EFQM denetimleri konusunda ECRI /AAMİ standartlarında 200 sağlık kuruluşuna hizmet vermekteyiz. Referanslarımızı ilgili bölümden üye girişi yaparak görebilirsiniz.. Sertifikalandırma işlemi oldukça geniş kapsamda olup, kalibrasyonla ilgili kişi en üst düzeyde bilgilendirilir ve sonrasında sertifikası teslim edilir. Kalibrasyon sertifikasında olmazsa olmazlar göz önünde bulundurularak JCI, ISO 9001:2000 gibi ulusal ve uluslararası tüm sağlık denetimlerinde geçerliliği vardır.

TÜRKAK
Akreditasyonu
(TS EN ISO/IEC 1025:2005)

Kalibrasyon
Ekipmanları ve
İzlenebilirlikler

Kalibrasyon
Periyotları Nasıl
Belirlenir?

Kalibrasyon
Ölçüm
Parametreleri

Kalibrasyon
Genel Teknik
Şartnamesi

Kalibrasyon
Dahil Cihaz
Parkı

Biyomedikal Cihazlarda
Elektriksel
Güvenlik Testleri

KALİBRASYON HİZMETLERİ , ENDÜSTRİYEL VE BİYOMEDİKAL OLARAK İKİ TEMEL GRUPDA VERİLMEKTEDİR..

Endüstri Grubunda gıda,tekstil,kimya,ilaç vbg. fabrikalarda kullanılan makine ve ekipmanın kalibrasyonu uzun yıllardır yapılmaktadır.Sanayi Bakanlığı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanunu ,TSE nin ilgili standartları ve Türk Akreditasyon Kurumu da bahsi geçen kapsamlarla ilgili uzun yıllardır profesyonel çalışmalar yapmaktadır.. Bu konuda ülkemizde branşlarında tecrübeli ve konularında akredite olmuş bir çok kuruluşlar vardır. Farmege firma konsepti gereği endüstriyel kalibrasyonlar konusunda çalışan bir kurum değildir.

Biyomedikal ise tamamen tıp uzmanlığı gerektiren, tüm tıbbi cihazların çalışma prensiplerinden,hastane içi klinik mühendisliğine kadar mesleki tecrübe gerektiren özel bir gruptur.Farmege Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı, çalışanlarının 2001 yılından bu güne sadece tıbbi cihazlar ve kalibrasyonları konusunda büyük hastanelerde klinik mühendisliği alanında ihtisas yapmış Elektronik Mühendislerinin 2007 yılında kurduğu,Bu konuda en yetkin ve söz sahibi kurumlardan biridir.Biyomedikal kalibrasyonlar konusunda değil ülkemizde Dünyada birakreditasyon kapsamı yoktur.Akreditasyon belgesi ISO belgesi gibi kuruma değil,kurumun çalışma kapsamı maddelerinde ki yeterliliklerine verilmektedir.Buna rağmen akreditasyonla ilgili kanunlarımıza herhangi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır.Akreditasyon tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.Konuyla ilgili diğer detayları yukarıda Türkak linki içinde bulabileceksiniz.

Siz değerli müşterilerimiz;kalibrasyon hizmeti ihtiyacınız için firmalarından teklif alırken hangi parametrelerde ölçüm yapılacağını (bknz.Genel Şartname) mutlaka sorgulayınız. Günümüz de endüstriyel grubuna çalışan bazı firmalar konuyu ticari değerlendirdikleri için biyomedikal grubuna da girmek istemektedirler.Bu konuda ki yetkinlikler çok önemlidir.Burada söz konusu olan insan sağlığı ve hayatı olduğundan ,yalnız biyomedikal uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir.Teknik açıdan bilgilendirmek amacı ile söylemeliyiz ki “Bir hastabaşı monitör tüm parametreleri ile kurallara uygun kalibre edilirse yaklaşık bir personelin 45 dk sını almaktadır.” Buradan yola çıkarak 500 adetten oluşan tıbbi cihaz envanterlerinizin kaç personel ile kaç günde bitebileceği sorusunun cevabını sizlere bırakıyoruz. Bu zaman dilimi ve yapılacak olan işin kalitesi de haklı olarak bir bedel getirecektir.Bu sebeple alacağınız hizmet için çok büyük iskontolar yapan veya sahada ki operasyonel işlerini çok kısa sürede bitiren firmalar karşında yukarıdaki kriterler göre değerlendirme yapmanızı rica ederiz…

Saygılarımızla..
Farmege Yönetim Kurulu