Skip to main content
  • Mimari , statik , mekanik ve elektrik projelerin hazırlanması
  • Sağlık Bakanlığı Ön İzin de dahil olmak üzere tüm yasal izinlerin alınması
  • Projenin her türlü standartlara uygun olması
  • Uygulama sırasındaki detay sorunlara teknik destek verilmesi
  • Detaylı keşif özeti hazırlanması
  • İş tanım ve analizlerinin hazırlanması
  • Uygulama orderlarının hazırlanması

Çalışma yöntemi olarak öncelikle Yönetim Kurulunun belirlediği kişi veya kişilerle birlikte çalışılarak avan proje hazırlanmakta , avan projenin standartlara ve iş akış çizelgelerine uygunluğu sağlandıktan sonra işverene avan proje teslim edilmekte ardından yapılan detay çalışması (zemin , duvarlar , kapılar , iklimlendirme vb ) sonrası projelendirmeye devam edilir.İşveren isteklerini bu safhada belirler.Talep edilirse bu safhada projenin 3 boyutlu resimleri ve / veya maketleri de hazırlanabilir.

Mevcut bina yapısında değişiklikler yapmak isteyen hastanelerde ilk aşamada iç dekoratör ile birlikte çalışılarak proje oluşturulur ve ardından diğer aşamalar yukarıda olduğu gibi sürdürülür.

hastane_proje_pict