Skip to main content

a. Projenin Biyomedikal Mühendislik açısından uygunluğunun kontrolü ve gerekli düzenlemenin yapılması

b. Projenin uygulama sürecinin belirlenmesi ve uygulamanın bu süreçte gerçekleştirilmesi

c. Yapılan uygulamaların projeye uygun olması

d. Detay hatalarının tespiti ve uygun çözümün sahada uygulanarak işin devamı

e. İnşaat işlerinin yasal , teknik ve fenni standart ve usullere uygunluğunun olması

f. Projede ve inşaat sözleşmesinde belirtilen marka ,kalite ve nitelikte malzeme kullanımı

g. Kullanılacak malzemelerin teknik föylerde belirtilen şekilde kullanımı

h. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına uyulması

i. Yanlış ve hatalı imalatların ücretsiz yenilenmesi ve hataların giderilmesi

İnşaat uygulamaları

 • İnşaat
 • Sıhhi Tesisat
 • Elektrik Tesisatı
 • Jeneratör / UPS
 • İklimlendirme/ Havalandırma
 • Yangın Güvenlik Sistemi
 • Tıbbi Gaz Sistemi
 • Manyetik / Elektrik Ekranlama
 • Kurşun Kaplama
 • AirFlow
 • Temel Tefriş
 • Dekoratif Çözümler
 • Peyzaj
 • Son Temizlik

Yapılacak Test ve Kontroller

 • Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygunluğun Kontrolü
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Standartlarına Uygunluğun Kontrolü
 • Deprem Güvenlik Kontrolü
 • NFPA Can Güvenliği Standardı Kontrolü
 • Hastane İçi Ulaşım Dinamiği Kontrolü
 • Tıbbi Standarda Uygunluk Kontrolü
 • Topraklama Ölçümü
 • Gaz ve Vakum Basıncı Testi
 • Radyasyon Geçirgenlik Kontrolü
 • Ekranlama Testi
 • İleri Tıbbi Cihaza Uyum Denetimi
 • Orta Seviye Tıbbi Cihaza Uyum Denetimi
 • F120 Yangın Denetimi
 • AirFlow Partikül Ölçümü
 • AirFlow Enfeksiyon Testleri
 • Hava Basınç Testi
 • AIA Yerleşim Standartı Kontrolü
 • JCI Akreditasyon Standartı Kontrolü
 • İkaz ve Yönlendirme Tabelaları Kontrolü

insaat