Skip to main content

IK Stratejisi ve Hedefleri

 • IK Stratejisinin Belirlenmesi
 • IK Hedef Ve Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
 • IK Politikalarının Belirlenmesi
 • Sağlık Bakanlığı Standartlarına ve Pratik
 • Gereksinimlere Göre İnsan gücü Planlaması
 • Planlamaya Göre Belirlenen Kadrolarının İşe Alım Süreçlerinin Takvimlenmesi

Organizasyonel Etkinlik

 • Organizasyon Şeması Oluşturulması
 • Temel Yetkilerin Belirlenmesi
 • Temel Görev Tanımlarının Yapılması
 • Yönetici ve Takım Etkinliği
 • Eğitim Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Yedekleme Planlaması
 • Oryantasyon Eğitimi Planlaması ve Uygulama

Performans Yönetimi ve Ödüllendirme

 • Kurumsal ve Bireysel Performans Ölçüm ve Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • Ücretlendirme Stratejisi
 • Ödüllendirme Stratejisi
 • Yönetici ve Personel Ücretlendirme Yaklaşımlarının Belirlenmesi
 • Taban Ücret Yapılarının Oluşturulması
 • Piyasa Ücretlendirme ve Karşılaştırma Analizi
 • İş Değerleme Tasarım ve Uygulaması
 • Derecelendirme Yapısının Geliştirilmesi
 • Kazanç Paylaşımı ve Satış Teşvik Sistemlerinin Tasarımı

IK Operasyonları ve Teknolojisi

 • İç ve Dış Kaynak Kullanımı
 • IK Teknolojileri , Sistemleri ve Yazılım Uygulamaları

insankaynaklari