Skip to main content

Her biri uzun süredir Hastanecilik Sektöründe Yöneticilik yapmış deneyimli bir ekibiz.Bu deneyimlerimizi birlikte çalıştığımız kurumlara sunmaktan onur duyarız.Birlikte çalıştığımız kurumlara , hastaneyi işletmeye aldıktan sonra en az 3 ay süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet vermeye devam ederiz. Görevimizde çalıştığımız kurum yöneticileri ile birlikte , onların yardımcısı / asistanı olarak çalışırız.Onların koçları olarak planlama ve yönetimlerine yardım , gerektiğinde Yönetim Kurulu aracılığı ile müdahale ederiz. Halen çalışmakta olan ama işletme / yönetim anlamında sıkıntı duyan kurumların tüm sistemlerini denetler , değerlendirir , uygun çözümler üretir ve bunların uygulamasını yaparız.

Bu amaçla 4 ana başlıkta çalışmalar yaparız;

1) Gelirlerin Arttırılması
a) Yeni Hastaların Kazanılması Pazarlama, İş Geliştirme ve PR Hizmette Yenilik
b) Mevcut Hastaların Elde Tutulması Hizmetlerde Yenilikler İlişkilerin Yönetimi Hizmetleri Genişletme Hastaları Elde Tutma
c) Fiyatlandırma Yönetimi
d) Alternatif Finansman Kaynakları Yönetimi

2) Vergi Sonrası Karlılığın Artması
a) Genel İdari Giderler Yönetimi
b) Maliyet Analizleri / Maliyet Yönetimi
c) Bakım Hizmet Giderleri Yönetimi
d) Gelir Vergisi Yönetimi

3) Varlık Verimliliği Yönetimi
a) Duran Varlıklar
Bina Fizik Yapının Kontrolü , gerekli değişiklik ve onarım organizasyonu
Tüm Cihaz ve Ekipmanların Kontrolü, kalibrasyonu ve etkin kullanımının sağlanması
b) Malzeme Yönetim
c) Kolaylık Tesisleri (Mutfak , Çamaşırhane vb) Yönetimi
d) Borçlar ve Alacaklar Yönetimi

4) Organizasyonel Etkinlik
a) Yönetim ve Yönetişim Etkililiğinin İyileştirilmesi
b) İş Yürütebilme Yeteneğinin İyileştirilmesi (operasyonel mükemmellik, ilişkilerin sağlamlaştırılması, ortaklar arası ilişki organizasyonu, stratejik planlama )