Skip to main content

Anestezi cihazlarının Ventilatör ve Vaporizatör kısımları, tüm gaz ölçümleri ile birlikte,

• Yoğun Bakım Ventilatör Cihazları için; tidal volume, rate, peep, i/e time vb tüm parametreli bakılmalıdır.Servolar için adjustment opsiyonu olmalıdır.

• Ultrasound cihazlarının tüm proplarını (konveks, lineer, vajinal) homojenite, Görüntü derinliği,Uzaklık Doğruluğu,Aksiyel ve Lateral Ayırma gücü, Ölü bölge testi ve Kistik Yapı görüntüleme parametrelerinde inceleyecektir.

• X-Ray ölçümlerinde; kVp doğruluğu, doz kararlılığı, doz – mAs ilişkisi, kVp – doz ilişkisi incelenecektir.

• Aspiratör Cihazlarının akış ve vakum ölçümleri,

• Röntgen banyo cihazlarının sıcaklık, süre ve film çıkış hızı ile

• Hastabaşı monitörlerinin, EKG, IBP, NIBP, TEMP, SpO2 tüm parametreleri,

• Küvözlerin ısı, gürültü ve oksijen konsantrasyonu,

• Koter cihazlarının cut ve coag kısımları ile mopolar ve bipolar çıkışları ayrı ayrı güç ölçümleri,

• Tıbbi amaçlı buzdolapları ve iç (kabin ve buzluk)ısısını gösteren dereceleri ayrı ayrı ölçülmeli ve sertifikalandırılmalıdır.

• Defibrilatörlerin bütün parametreleri ve EKG Senkronizasyonu,

• Otoklavlar DATALOGER ölçümü( EBRO )ile tüm sıcaklık,basınç parametreli yapılması zorunludur.Sterilizasyon tüm aşamaları ayrı ayrı rapor edilecektir.

• Otomatik mikropipetler ve hassas teraziler laboratuar ortamında yapılmalıdır.

• Tüm vakum ve O2 manometre-flowmetrelerin tümü yapılmalıdır.

• Sıvı verme sistemleri(infüzyon-perfüzatör-enteral-pca) pompalarında sadece flow değil peak basınçlarıda kontrol edilecektir.

• Ameliyathaneler ,Yoğun bakımlar ve steril ve yarı steril alanlarında FEDERAL STD. 209E ve ISO 14644-1: 1999(E) standartlarına göre 3 aylık periyotlarda partikül ölçümlerinin de yapılması zorunludur.

• Yapılan kalibrasyonlar ÇAĞRI İZLEME programı ile otomatik olarak bilgisayar ortamında takip edilir.Bu program firma tarafından ücretsiz verilir.