Skip to main content

Projenin Biyomedikal Mühendislik açısından uygunluğunun kontrolü ve gerekli düzenlemenin yapılması

Projenin uygulama sürecinin belirlenmesi ve uygulamasının sağlanması

Yapılan uygulamaların projeye uygunluğunun denetlenmesi

Detay hatalarının tespiti ve uygun çözümün sahada uygulatılması İnşaat işlerinin yasal , teknik ve fenni standart ve usullere uygunluğunun sağlanması

Projede ve inşaat sözleşmesinde belirtilen marka ,kalite ve nitelikte malzeme kullanımının temini

Kullanılacak malzemelerin teknik föylerde belirtilen şekilde kullanımının temini

Yasal Denetim Hizmetlerinin organizasyonu

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına uyulmasının denetlenmesi

Kabul işlemlerinin işverenle birlikte yapılması

Hak ediş kontrolü

biyomedikal_muhendisligi