Skip to main content
 • Medya İlişkileri Yönetimi
 • Reklam ve Tanıtım Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Konsept ve İçerik Netleştirilmesi
 • Reklam Ajansı Yönetimi
 • Kurumsal Kimlik Çalışmaları Yönetimi
 • Kurumsal Anlaşmaların Yapılması ( Resmi Kurumlar , Sigortalar , Şirketler)
 • Pazarlama Stratejilerinin ve Planının Yapılması
 • Pazarlama Ekibi Kurulması ve Eğitimi
 • Hedef Bölge , Hekim ve Kurumların Belirlenmesi
 • Hedef Bölge , Hekim ve Kurumlara göre Reklam , Tanıtım ve Pazarlama
 • Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Kurumsal Dergi , Bülten ; içerik ve konsept belirlenmesi , röportajlar , yazılar , basım ve dağıtım organizasyonu ve yönetimi
 • Katalog , Broşür ve diğer tanıtım materyallerinin içerik ve konseptinin belirlenmesi , basım ve yapım organizasyonu ve yönetimi
 • İnternet Sitesi içerik konsept belirlenmesi , hazırlanması ve yönetimi
 • Hastanede kullanılacak tüm basılı formların belirlenmesi , düzenlenme ve basımı yönetimi
 • Etkinlik takviminin belirlenmesi ve organizasyonu
 • Açılış Planının Hazırlanması
 • Açılış Töreni Organizasyonu
 • Ortaklık İlişkileri Yönetimi
 • Pazarlama Ekibi Etkinlik Ölçümü , İş Süreçleri • Müşteri Segmentasyonu
 • Müşteri Değer Yönetimi
 • Müşteri Sadakat Yönetimi
 • Satış Promosyon Yönetimi
 • Kampanya Yönetimi
 • Müşteri Karlılık Yönetimi
 • Uygun Fiyatlandırma Stratejilerinin ve Uygulamalarının Geliştirilmesi
 • Fiyat Modellerinin Oluşturulması
 • Müşteri Portföy Yönetimi
 • Çağrı Merkezi ; teknolojik alt yapı tasarımı ve uygulama
 • Çağrı Merkezi Organizasyon ve Yönetimi
 • Mobil İletişim
 • Kontrat Yönetimi
 • Hasta İlişkileri Yönetimi
 • Hasta Danışmanı ( Hostes , Müşteri Temsilcisi ) seçim , eğitim , organizasyon
 • Hasta Şikayetleri Yönetimi ( Hasta Hakları Departmanı )
 • Yatan Hasta İlişkileri Yönetimi
 • Kafeterya Hizmetleri Yönetimi
 • Mutfak Hizmetleri Yönetimi

kurumsal