Skip to main content
 • Sağlık Bakanlığı Ön İzin başvurusu ve alınması
 • Yerel Belediye Ruhsat
 • İtfaiye Ruhsat
 • Deprem Raporu
 • Trafik Komisyon Raporu
 • İl Çevre Müdürlüğü Raporu
 • Sağlık Müdürlüğü Denetim
 • Sağlık Bakanlığı Ruhsat
 • Özel Sigortalar Sözleşme
 • İmza Sirküleri
 • Resmi Defterlerin Hazırlanması , Onay ve Faturalar

Yukarıda sıralı işlerde rolümüz çoğunlukla danışmanlık ve yönlendirme şeklinde olacaktır.Yasal nedenlerle ve yerel nedenlerle bir kısım işler bizzat mesul müdür tarafından sürdürülmek zorundadır , yine özelikle Belediye ile ilgili izinlerin alınmasında yerel ilişkiler önem kazanmaktadır. Hal böyle olmakla birlikte bu konularla ilgili dilekçe örnekleri vb tarafımızdan oluşturulacaktır.

planlama